Hand Painted Sarongs Bali

Batik Sarongs from Bali Indonesia

HP4-4 Pareo Sarongs Factory Bali Indonesia

Sarongs from Bali Code: HP4-4
Rayon fabric sarongs with hand painted motif. Hand painted Sarongs Pareo Bali Sarongs Factory in Indonesia. Bali batik wholesale company. Supplier of batik sarongs.

Go to Next Page Bali Sarongs

Back to Handpainted Sarongs Page 4

Links to other sarongs from Bali Page

  1. Bali Sarongs
  2. Cheap Sarongs
  3. Stamp Sarongs
  4. Sarongs Factory